Onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Tarieven: Euro per jaar Euro per termijn (5x per jaar)
     
 Peuter/kleuterdans (3/4 uur) 260,00 52,00
 Kleuterdans (3/4 uur) 260,00 52,00
 Klassiek ballet (1 uur) 310,00 62,00
 Modern-jazz dans (1 uur) 310,00 62,00
 Modern-jazz dans (1 1/4 uur) 330,00 66,00
 Klassiek ballet evt. + spitzen (1 1/4 uur) 330,00 66,00
 Klassiek ballet evt. + spitzen (1 1/2 uur) 350,00 70,00
 Moderne dans (1 1/2 uur) 350,00 70,00

 

Ouder & kinddans, korte cursus: 50 euro per koppel (5 lessen).

 

Bij meerdere lessen per persoon geldt een gereduceerd tarief.
Voor deelenemers uit de volwassenen groepen (lessen 1 1/2 uur): 10% korting op de tweede les; 15% korting op de derde en volgende les.
Voor deelnemers uit de kindergroepen: 20% korting op de tweede les; 25% korting op de derde en volgende les.

Het lesgeld wordt per vooruitbetaling voldaan in 5 termijnen. Vooraf zelf in te plannen.
1 sept.; 1 nov.; 1 jan.; 1 maart; 1 mei.
Over te maken op NL67 INGB 0102 6416 92 t.n.v. Balletstudio Yolanda te Den Haag.
Onder vermelding van naam en lestijd van de leerling en de termijn waarover de betaling geldt.

Inschrijving is voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is één betalingstermijn. Opzeggen voor de 1e dag van de termijn, uitschrijving met ingang van de volgende termijn dus:
Opzeggen per mail voor 1 september; uitschrijven per 1 november. Opzeggen per mail voor 1 november; uitschrijven per 1 januari.
Opzeggen per mail voor 1 januari; uitschrijven per 1 maart. Opzeggen per mail voor 1 maart; uitschrijven per 1 mei.
Voor de zomerperiode geldt: opzeggen uiterlijk voor 1 augustus, voor uitschrijving per 1 september.